HRVATSKI

Dipl.-Psych. Marijana Batan

Psihoterapija i psihološko savjetovanje

 

Jessnerstr. 22

10247 Berlin

Telephone: +49 (0)30 2654 1047

Email: mail@praxis-batan.de

 

Procedura

Ja ne slijedim standardiziran prilaz. Svaki termin se održava po Vašim potrebama i sa obzirom na sve uvjete u danoj situaciji.

Sjednice se obračunavaju isklučivo na privatan račun.
Za termin upitajte pod: mail@praxis-batan.de.